Letošnji slovenski teden gozdov poudarja pomen znanja

Ponedeljek, 22. Maj 2017

Teden_gozdov_2017Danes se je začel Slovenski teden gozdov, ki bo trajal vse do 28. maja. V Sloveniji ga obeležujemo že več kot 40 let, letošnji bo na temo Znanje za gozd. V ta namen se bodo po državi odvili številni dogodki, osrednje prireditve pa bodo posvečene 70. obletnici ustanovitve Gozdarskega inštituta Slovenije. Dogodki, ki so predvsem izobraževalne narave, so namenjeni širšemu krogu ljudi, tako otrokom, mladini in odraslim, kot tudi strokovni javnosti. Več o dogodkih je na voljo na spletni strani Znanje za gozd.

Organizatorji Slovenskega tedna gozdov, Zavod za gozdove Slovenije, Gozdarski inštitut Slovenije, ljubljanska biotehniška fakulteta ter ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, želijo v okviru teme Znanje za gozd ozavestiti javnost o pomenu znanja, razvoja in raziskav za prihodnost slovenskih gozdov v okoljsko nepredvidljivih razmerah ter izpostaviti dosedanje uspehe razvojnega dela na področju gozdarstva.

Strokovno znanje je posebej pomembno pri gospodarjenju z gozdovi in pri njihovem varstvu ob vse pogostejših naravnih ujm, ki ogrožajo slovenske gozdove. V zadnjih letih sta to predvsem žledolom iz leta 2014 in napad podlubnikov v letih 2015 in 2016, ki naj bi se po zadnjih podatkih nekoliko umirjal, z izjemo na Gorenjskem, kjer še vedno beležijo porast števila na novo napadenih dreves.

V polnem teku je program načrtne obnove poškodovanih gozdov s pomočjo ukrepov nege gozda in s saditvijo sadik gozdnega drevja. Spomladi je bilo posajenih 270 hektarjev gozda z več kot 550.000 sadikami gozdnega drevja, med katerimi je bilo največ sadik bukve, smreke, gorskega javorja in hrasta. Obnova gozdov se bo jeseni nadaljevala.

Vir: Delo in dom