Izšla je knjižica »Energija in mi – pogovori s strokovnjaki«

Ponedeljek, 30. Maj 2016

Energija in miV okviru projekta krepitve energetske pismenosti EN-LITE je izšla knjižica »ENERGIJA in MI - pogovori s strokovnjaki«, v kateri je skozi intervjuje s slovenskimi strokovnjaki z različnih naravoslovnih, tehniških in družboslovnih področij obravnavano področje energije in energetike. Gradivo prinaša poučne, zanimive in včasih presenetljive poglede o energiji in energetiki, tako v slovenskem prostoru kot globalno.

V knjižici so zajeti intervjuji s slovenskimi strokovnjakinjami in strokovnjaki, ki z različnih strokovnih področij obravnavajo energijo in energetiko:

- fizika: prof. dr. Marko Marhl (Univerza v Mariboru),
- geologija: dr. Miloš Bavec (Geološki zavod Slovenije),
- podnebne spremembe: mag. Tanja Cegnar (Agencija RS za okolje),
- biologija: prof. dr. Alenka Gaberščik (Univerza v Ljubljani),
- viri energije: prof. dr. Iztok Tiselj (Institut »Jožef Stefan«),
- evolucija energetskih sistemov: doc. dr. Tomaž Žagar (ARAO j.g.z.),
- elektroenergetski sistem: mag. Darko Kramar (ELES d.o.o.),
- plinovodni sistem: dr. Franc Žlahtič (Plinovodi d.o.o.),
- ekonomija: Bojan Ivanc, CFA, CAIA (Gospodarska zbornica Slovenije),
- mednarodni odnosi: mag. Danijel Crnčec (Univerza v Ljubljani in Društvo za ZN za Slovenijo),
- energetska učinkovitost: mag. Stane Merše (Institut »Jožef Stefan«),
- prostorsko planiranje: Sergeja Praper Gulič (Urbanistični inštitut RS),
- električna mobilnost: Željko Purgar (Sekcija trajnostna mobilnost CER) in
- energetska statistika: Mojca Suvorov (Statistični urad RS), ki je za knjižico pripravila aktualne statistične podatke o virih in rabi energije v Sloveniji.

Intervjuje je zapisala in v knjižico uredila Mojca Drevenšek (Consensus in EN-LITE), njen izid pa je podprla Založba Rokus Klett. Knjižico intervjujev bo društvo EN-LITE v sodelovanju z Založbo Rokus Klett v maju in juniju brezplačno distribuiralo učiteljem in profesorjem na osnovnih in srednjih šolah, s podporo NUK – Narodne in univerzitetne knjižnice pa tudi univerzitetnim in splošnim knjižnicam po Sloveniji ter širšemu krogu odločevalcev, strokovne javnosti, nevladnih organizacij in medijev. Celotna knjižica je v e-različici prosto dostopna na spletnem mestu EN-LITE.  

Poslanstvo projekta EN-LITE je krepitev glasu stroke v javnih in medijskih razpravah ter v izobraževanju o energiji in energetiki.

Vir: En-lite