Zeleno drevo za življenje božičnih drevesc

Ponedeljek, 18. November 2013

Zeleno drevo
Zelena drevesca, ki čakajo na to, kje bodo preživela praznike. (Foto: Zeleno drevo)

V decembrskih dneh ljudje začnejo posegati po drevescih, ki jih uporabijo kot drevesca za okrasitev ob prazničnem decembrskem času. Zeleno drevo letos že peto leto zapored dostavlja živa božična drevesca v loncih, s čimer zagotovijo, da se lahko ta drevesa ponovno posadijo v zemljo, kjer nadaljujejo svojo rast. Ta praksa se je do sedaj izkazala za zelo praktično in prijazno do dreves, saj jih za ta kratek namen ni potrebno posekati, ampak le za nekaj časa spremenijo svoj življenjski prostor. Na spletni strani Zeleno drevo je na voljo več kot dvesto drevesc, kjer lahko vsak izbere svojega – po višini, širini, vrsti, barvi idr. Drevesa so visoka od 80 do 300 cm, prihajajo pa iz slovenskih gozdov, večinoma so to koroške drevesnice Omorika, poleg njih pa so letos na voljo tudi srebrne in navadne smreke. Z dostavo drevesc po osrednji Sloveniji bodo začeli 10. decembra, ob večjem zanimanju pa bodo vozili po vsej Sloveniji.

Lani je po domovih, pisarnah, hotelih, šolah in občinah praznovalo več kot 150 Zelenih drevesc. Za izposojo živih božičnih drevesc pa se ljudje odločajo predvsem zaradi naravovarstvenih razlogov ter zaradi samega občutka, da se lahko veselijo z živim drevesom. Žalostno se jim zdi, da veliko dreves po koncu praznikov konča med odpadki in se tudi iz tega razloga odločijo za najem Zelenega drevesa. Do sedaj so »pri življenju« ohranili že več kot 700 drevesc.

Vir: Zeleno drevo