Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Podeljene nagrade za Najbolj zelene občine v Sloveniji 2010

Organizator razpisa Najbolj zelena občina leta 2010, Fit media d.o.o., nosilec blagovne znamke Zelena Slovenija, je najbolj zelenim občinam Slovenije podelila priznanja in nagrade na slovesnosti Zelena občina Slovenija 2010, ki je potekala 17. novembra 2010 v Centru varne vožnje na Vranskem.

Na prireditvi so spregovorili eminentni strokovnjaki, kot sta dr. Franc Lobnik, predsednik Sveta za varstvo okolja RS, ki je posebno opozoril na problematiko zmanjševanja kmetijskih površin, ohranjanja zelenih površin in sanacije najbolj onesnaženih kotlin v Sloveniji, ter dr. Marko Komac, direktor Geološkega zavoda Slovenije, ki je v luči nedavnih poplav strokovno osvetli različne vidike protipoplavne varnosti v Sloveniji, erozije tal in preprečevanja plazov.

Strokovna komisija je nagrade za leto 2010 podelila naslednjim občinam:

  • V KATEGORIJI MESTNIH OBČIN JE NAJBOLJ ZELENA OBČINA: Mestna občina Velenje
  • V KATEGORIJI OBČIN Z VEČ KOT 5000 PREBIVALCI JE NAJBOLJ ZELENA OBČINA: občina Bled
  • V KATEGORIJI OBČIN Z MANJ KOT 5000 PREBIVALCI JE NAJBOLJ ZELENA OBČINA: občina Vransko
ZS_obcina1
Predstavniki zmagovalnih občin (od leve proti desni): Janez Fajfar, župan občine Bled; Jadranka Kramar, direktorica občinske uprave Vransko; Srečko Meh, podžupan Mestne občine Velenje.

 Strokovna komisija, v kateri so dr. Dušan Plut kot predsednik, Bernarda Podlipnik, MOP, Saša Kek, Skupnost občin Slovenije, Mateja Eržen, Združenje občin Slovenije, in Jože Volfand, prokurist Fit medie in glavni urednik revije EOL, se je sestala na Ministrstvu za okolje in prostor in analizirala vsebino odgovorov občin o njihovih okoljskih prizadevanjih za trajnostni razvoj. Občine so odgovarjale na vprašanja o upravljanju z odpadki in vodami, o energetski varčnosti, o prostorskem načrtu, zelenih površinah in o drugih aktualnih okoljskih temah v lokalnih skupnostih.

Na letošnji, prvi natečaj za najbolj zeleno občino v Sloveniji, se je prijavilo 47 občin, od tega 8 mestnih, 24 velikih in 14 malih občin. Občine so odgovarjale na vprašanja o upravljanju z odpadki in vodami, o energetski varčnosti, o prostorskem načrtu, zelenih površinah in o drugih aktualnih okoljskih temah v lokalnih skupnostih. Pri pregledu zbranih podatkov je strokovna komisija ugotovila, da imajo občine največ okoljskih težav na področju odpadkov. Vse se ubadajo z visoko količino povzročenih komunalnih odpadkov na prebivalca. Večina občin pridela letno med 350 in 400 kg komunalnih odpadkov na prebivalca. Kot je znano, je zaveza Slovenije, naj ta količina ne bi presegala 300 kg na prebivalca. Ob previsokih količinah povzročenih komunalnih odpadkih je zaskrbljujoč zelo nizek odstotek ločeno zbranih odpadkov; v občinah namreč ločeno zberejo pod 20 % komunalnih odpadkov. Na področju ravnanja z vodami bo potrebno še veliko korakov narediti na področju urejanja kanalizacijskega omrežja. Mestne občine so razumljivo tu naredile več korakov, saj imajo v povprečju več kot 80 % gospodinjstev priključenih na javni kanalizacijski sistem. Precej občin pa ima manj kot 65% priključenost na kanalizacijski sistem. Pozitivni premiki so med občinami opazni na področju učinkovite rabe z energijo. Večina občin namreč že sistematično zamenjuje klasične žarnice pri javni razsvetljavi z varčnimi žarnicami. Vse boljša ozaveščenost med občinami se kaže tudi pri oblikovanju občinskih proračunov. Večina občin namreč 10 % ali več letnega občinskega proračuna nameni »zelenim projektom«.

Sponzor podelitve priznanj je podjetje SG Automotive iz Slovenskih Konjic, ki je letos na mednarodnem sejmu v Frankfurtu predstavil inteligentno cestno svetilko, zeleno inovacijo, pomembno za bolj prijazno razsvetljevanje okolja, kot je to bilo doslej. Posebej pa se želimo zahvaliti tudi podjetju E-skuter iz Kopra.

SPOROCILO_ZA_JAVNOST

UTEMELJITEV STROKOVNE KOMISIJE

Za več informacij smo vam z veseljem na voljo:

Bojan Stojanović, tel.: 03/ 42 66 723, e-pošta: bojan.stojanovic@fitmedia.si
Majdi Kosi, tel.: 03/ 42 66 706, e-pošta: majdi.kosi@fitmedia.si

Najava projekta na VTV