Ponedeljek, 26. November 2018


Vabljeni na

Živi laboratorij
"Kako zagotoviti zdrave bivalne pogoje in dobro počutje v stavbah po prenovi"

Petek, 30. november 2018, od 11.00 do 13.00
Steklena dvorana - razstavno svetovalni prostor GI ZRMK,
sejem Narava-zdravje, Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana

Živi laboratorij je namenjen seznanitvi s problemom t.i. »bolnih stavb«, ki so posledica neustreznih zasnov, nedorečenih projektov, napačno izbranih in / ali vgrajenih materialov, proizvodov, sistemov, tehnologij in naprav, pomanjkljivih in nestrokovnih izvedb ter neupoštevanja spremenjenih zakonitosti zračenja, hlajenja in ogrevanja stavb po prenovah.
Na dogodku se boste seznanili s pomenom globokih oz. celovitih prenov, tehničnih, okoljskih in ostalih vidikih z namenom izboljšanja bivalnih pogojev za zdravje in dobro počutje stanovalcev oz. uporabnikov.

Program
11.00 – 11.25   Kaj vpliva na zdrave bivalne razmere pri prenovah stavb Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK
11.25 – 11.40   Kakovost zraka v bivalnih prostorih Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK
11.40 – 11.55   Naravna osvetlitev in osvetljenost notranjih prostorov Marko Jačimović, GI ZRMK
11.55 – 12.15   Prezračevanja, hlajenje in ogrevanja stavb po prenovah P. prof. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK
12.15 – 12.30   Prve izkušnje pri prenovah stavb v okviru mednarodnega projekta HAPPEN iz programa Obzorje 2020, doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
12.30 – 13.00   Razprava z udeleženci

Vabljeni
Stanovalci, upravniki, energetski svetovalci, izvajalci, javni in zasebni investitorji, projektanti, proizvajalci gradbenih materialov, proizvodov, tehnologij in sistemov, raziskovalci, strokovnjaki in ostali deležniki, ki jih zanima področje prenov stavb in pomena zdravega bivalnega okolja in udobja.

Udeležba na dogodku je brezplačna, zaradi učinkovitejše organizacije dogodka so zaželene prijave preko spletne prijavnice TUKAJ ali e-pošte usposabljanje@gi-zrmk.si.