Sreda, 23. November 2011

Ob zaključku projekta, v katerem sodeluje Fit media, bo v prostorih podjetja Vodovod-Kanalizacija Ljubljana v četrtek, 24. novembra 2011, ob 12. 30 uri, potekala novinarska konferenca. Direktor podjetja Vodovod-Kanalizacija Ljubljana Krištof Mlakar in strokovna vodja projekta Barbara Gnidovec bosta predstavila potek projekta, kaj se je v okviru projekta zgradilo, kakšne učinke bo to imelo na kanalizacijski sistem v Ljubljani in na čistočo reke Ljubljanice ter prednosti, ki jih izboljšan kanalizacijski sistem prinaša za naravno okolje ter prebivalce Mestne občine Ljubljana. 

Občani Mestne občine Ljubljana pa bodo konec meseca novembra na svoj dom prejeli informativno zgibanko z informacijami o zaključka projekta Izboljšava hidravličenga delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani, o delih, ki so se izvedla in o prednostih, ki jih ima projekt za Ljubljanico, naravno okolje in bivalne razmere občanov. Več:

http://www.ljubljana-kanalizacija.si/?p=4&a=2&id=108

 http://www.ljubljana-kanalizacija.si/?p=0