Petek, 28. Oktober 2011

V oktobru 2010 se je začel izvajati projekt »Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju CEROZ – II. faza«. Fit media, v okviru katere deluje portal Zelena Slovenija, bo ves čas trajanja projekta (do druge polovice leta 2014) opravljala aktivnosti komuniciranja in obveščanja javnosti. Gre za nadgradnjo deponije Unično v Hrastniku s sortirnico, kompostarno in širitev odlagalnega prostora za odpadke ter oživitev deponije Neža v Trbovljah, kjer se bo v prihodnosti predelovalo inertne gradbene odpadke. Več o projektu si boste lahko kmalu pogledali na spletni strani projekta.