Ponedeljek, 24. Oktober 2011

Organizator natečaja Fit media že drugo leto zapored vabi občine k sodelovanju na natečaju "Najbolj zelena občina". V letu 2010 je na natečaju sodelovalo 47 občin. 

Natečaj za Najbolj zeleno občino 2011 organizira Fit media pod blagovno znamko Zelena Slovenija v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Združenjem občin Slovenije in Skupnostjo občin Slovenije. 

Vprašalniki in ocenjevalni obrazci so na voljo tukaj. Sestava strokovne žirije:
-  prof. dr. Franc Lobnik, predsednik Sveta za varstvo okolja RS
-  mag. Katja Buda, Ministrstvo za okolje in prostor, vodja Sektorja za okolje in podnebne spremembe
-  Saša Kek, Skupnost občin Slovenije
-  Mateja Eržen, Združenje občin Slovenije
-  Jože Volfand, Fit media
-  dr. Darja Majkovič, Fit media

Odgovore občin bo žirija presojala ločeno za mestne in nemestne občine, pri čemer so slednje razvrščene na občine, ki imajo nad 5.000 prebivalcev, in občine, ki imajo 5.000 ali manj prebivalcev.

V letu 2011 posvečamo posebno pozornost področju ravnanja z odpadki. Tako se v  letošnjem natečaju podeljujejo priznanja v dveh kategorijah: Najbolj zelena občina 2011 in Najbolj zelena občina 2011 na področju ravnanja z odpadki. Novost letošnjega vprašalnika sta poleg že znanih področij iz lanskega leta (Področje odpadkov, Področje voda, Področje energetike ter Ostala področja) tudi dodani področji Komuniciranje in ozaveščanje ter Trajnostni promet. 

Zaključni dogodek prirejamo v začetku meseca decembra 2011, podrobnejše informacije o terminu, programu in lokaciji dogodka bodo objavljene naknadno.