Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

2011 Upravljanje voda v Sloveniji

 Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik, d. o. o.

 DRAVA Vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d. d.

 Dravske elektrarne Maribor, d. o. o.

 Geološki zavod Slovenije

 Helios, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d. o. o.

 Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d. o. o.

 Institut za ekološki inženiring, d. o. o.

 Inštitut za vode Republike Slovenije

 Kmetijski inštitut Slovenije

 Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.

 Krka, d. d., Novo mesto

 Mariborski vodovod, javno podjetje, d. d.

 Mednarodni center za ekoremediacije Filozofska fakulteta UM

 Pivovarna Laško, d. d.

 Podjetje za urejanje hudournikov, d. d.

 Riko, d. o. o.

 Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o.

 Snaga Javno podjetje, d. o. o.

 Soške elektrarne Nova Gorica, d. o. o.

 VIPAP VIDEM KRŠKO Proizvodnja papirja in vlaknin, d. d.

 Vodnogospodarsko podjetje, d. d.

 Vodovod-kanalizacija, d. o. o.

 Zavod za zdravstveno varstvo Maribor