Novosti in obveznosti iz osnutka Uredbe o stanju tal

Z Uredbo IED je bila napovedana tudi Uredba o stanju tal, ki predstavlja več novosti. Zato v sodelovanju z Direktoratom za okolje Ministrstva za okolje in prostor vabimo na strokovno delavnico v okviru javne razprave o osnutku Uredbe o stanju tal, ki med drugim postavlja standarde za ugotavljanje stanja tal v Sloveniji in na posameznih območjih (industrijskih, kmetijskih, stanovanjskih, otroških, za rekreacijske površine in druge). Pomembna je opredelitev glede tal opuščenih industrijskih območij in odlagališč odpadkov.

Kakšna so tla na posameznem območju, se bo ugotavljalo z monitoringom stanja tal, z obratovalnim monitoringom ali z namensko raziskavo tal. Podani so tudi ukrepi za upravljanje stanja tal. Na strokovni delavnici bodo sodelovali avtorji Osnutka uredbe in bo možnost za neposredno izmenjavo mnenj.

Strokovna delavnica v okviru Akademije Zelene Slovenije bo v torek, 5. julija 2016, od 9.00 do 13.00 ure v Celju (Stavba RITS, Kidričeva ulica 25).

Program:

  • Predstavitev Uredbe o tleh (Helena Matoz, MOP)
  • Parametri za ugotavljanje stanj in standardi kakovosti (dr. Helena Grčman, Center za pedologijo in varstvo okolja)
  • Raziskave onesnaženosti tal v Sloveniji in odgovornost povzročiteljev (dr. Marko Zupan, Center za pedologijo in varstvo okolja)
  • Uredba in kmetijski ekosistemi (dr. Borut Vrščaj, Kmetijski inštitut Slovenije)
  • Pristopi k strokovni sanaciji degradiranih območij (dr. Ana Mladenovič, ZAG; dr. Radmila Milačič, IJS; dr. Ana Petkovšek, FGG) 
  • Izkušnje in dileme pri sanaciji industrijskega območja Cinkarne (Nikolaja Podgoršek Selič, Cinkarna d.d.)


Kotizacija:
95 € + ddv, člani Zelenega omrežja imajo na ceno kotizacije 10 % popust (cena kotizacije za člane: 85,5 € + ddv)

Prijava: Prijavite se lahko na e-naslov info@zelenaslovenija.si (pripišite podjetje, naslov podjetja, ime in priimek udeleženca, tel. št., e-naslov, funkcijo v podjetju). Prijave zbiramo do vključno petka, 1. 7. 2016.

Kontakt:
Tanja Pangerl
T: 03/ 42 66 716
E: tanja.pangerl@fitmedia.si

Novosti in obveznosti iz osnutka Uredbe o stanju tal